11-08-2020

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

  Grupy,Wspólnoty i Organizacje w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie