03-06-2020

Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

  Repertuar                                                       


 


This text will be replaced