16-12-2017

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki


2 Krl 7,16

 Pielgrzymka do Sanktuariów Dolnego Śląska-23-28.09.2014