23-07-2018

Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się maluczkim i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Pielgrzymka do Sanktuariów Dolnego Śląska-23-28.09.2014