15-01-2021

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Pielgrzymka do Sanktuariów Dolnego Śląska-23-28.09.2014