20-10-2019

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

  Prezes Honorowy                                                     


 
Akt nadania godności Prezesa Honorowego Chóru AuxiliumZarząd i członkowie Chóru Auxilium działającego przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie postanowili nadać mgr Henrykowi Żurkowi tytuł Honorowego Prezesa Chóru Auxilium.Kolega Henryk Żurek śpiewał w chórze Auxilium od 1991 roku, a od 1993 do 2016 roku nieprzerwanie pełnił w nim funkcję prezesa. Poprzez swoją działalność przyczynił się do wysokiego poziomu artystycznego chóru, jedynego chóru polskiego działającego w Berlinie. Poprzez uczestniczenie w wielu imprezach świeckich i kościelnych chór Auxilium stał się wizytówką polskiego śpiewu chóralnego, przez co nazywano go ambasadorem polskości w Niemczech. Kontakty prezesa z księdzem kardynałem Georgem Sterzinskym, katedralnymi muzykami, czy też przedstawicielami Episkopatu Niemieckiego do spraw kontaktów z misjami zagranicznymi, owocowały częstym zapraszaniem chóru do śpiewu w katedrze św. Jadwigi w Berlinie oraz w innych renomowanych świątyniach. Prezes był także organizatorem koncertów w Polskiej Misji Katolickiej, na które zapraszał wybitnych wykonawców. Niezapomniane pozostaną prowadzone przez niego „Wieczory Kolędowe”, w których przekazywał piękno i bogactwo polskiej literatury i muzyki, a szczególnie polskich kolęd, których zasób i tematyka, jak mówił, nie ma równych w świecie. Przez to przybliżał polską i chrześcijańską kulturę ludziom, którzy z różnych powodów nie  mogli  pójść  do opery  lub filharmonii  Wielką  zasługą  prezesa prezes_honorowy
było też dążenie do częstych występów chóru podczas Eucharystii, aby msza święta stawała się przez to jeszcze bardziej uroczysta i nabożna.

 

 

Karina Kidula – Prezes Chóru Auxilium

Berlin, 13 stycznia 2016 roku  

 Podczas uroczystego spotkania opłatkowego w dniu 13 stycznia 2016 roku, w obecności wszystkich chórzystów, zaproszonych gości, a także ks. Proboszcza Marka Kędzierskiego SDB, ks. dr Kazimierza Kosickiego, ks. prałata dr Franciszka Mrowca  prezes chóru Auxilium, koleżanka Karina Kidula wręczyła Henrykowi Żurkowi akt nadania mu tytułu Honorowego Prezesa Chóru Auxilium.

akt

W mowie dziękczynnej Henryk Żurek oświadczył, że akt nadania godności Prezesa Honorowego Chóru Auxilium jest dla niego wielkim zaskoczeniem, jednak bardzo miłym i radosnym wydarzeniem. Następnie stwierdził, cytat: „To nie tylko forma uznania mojej dotychczasowej, długoletniej pracy, często mozolnej, pracochłonnej, to przede wszystkim, tak to widzę, świadectwo Przyjaciół, podkreślające niezwykłą braterskość, miłość i koleżeńskość istniejącą w chórze, wartości, które starałem się pielęgnować wśród nas. Naznaczeni charyzmatem miłości i wstawiennictwem Auxilium Christianorum tworzymy wielką rodzinę ludzi rozszerzającą kult Matki Bożej, przekazując także piękno chrześcijańskiej muzyki, kunsztowne bogactwo polskich pieśni religijnych. Poprzez prezentację  wspaniałego dorobku kultury chrześcijańskiej dajemy świadectwo jaki ten dorobek jest wielki, niespotykany w innych religiach i kulturach, jak może on przybliżać do Boga i radować serce człowieka. Niech chór Auxilium nadal spełnia swe posłannictwo.”


Prezes Honorowy jeszcze raz zapewnił, że będzie nadal opiekować się chórem, będzie troszczyć się o nowych śpiewaków, a być może zorganizuje kolejną pielgrzymkę, tym bardziej, że nowe wydarzenia Cudu Eucharystycznego znajdują się obecnie tak blisko Berlina.